Dlaczego ambitny biznes?
Dla kogo podręcznik elektroniczny?
Jak korzystać z materiałów i narzędzi na Portalu?
Powrót

Aktualności
Strona główna / Podręcznik elektroniczny / Dlaczego ambitny biznes?
Dlaczego ambitny biznes?

Przygotowując materiał do książki i dokonując wyboru poruszanych w niej zagadnień myślałem w pierwszej kolejności o tych czytelnikach, którzy rozważają uruchomienie własnego, ambitnego biznesu. Przymiotnik ambitny ma tu istotne znaczenie. Pozwala odróżnić formy aktywności gospodarczej zaplanowane na niewielką skalę, traktowane jako alternatywne źródło dochodów wobec możliwych do uzyskania z pracy najemnej, od przedsięwzięć, które w zamyśle inicjatorów mają prowadzić do czegoś większego.

Stosowane w książce pojęcie ambitnego, innowacyjnego biznesu nawiązuje do koncepcji „przedsięwzięć o potencjale wzrostowym” (high-potential ventures) stosowane w międzynarodowym projekcie badawczym n.t. aktywności przedsiębiorczej Global Entrepreneurship Monitor (GEM), który obejmuje także Polskę. Pojęcie innowacyjności w powiązaniu z dynamiczną orientacją jest tu traktowane bardzo szeroko i bynajmniej nie ogranicza się do sektora high-tech. Obejmuje firmy opierające swój sukces na innowacjach technologicznych, nowych rozwiązaniach w sferze organizacji i zarządzania czy też w dziedzinie marketingu a także takie, które realizują wysoką dynamikę wzrostu, nawet jeśli źródeł sukcesu nie da się połączyć ze szczególną innowacyjnością.


Można przytoczyć szereg ważnych argumentów przemawiających za tym by rozwijać i wspierać ambitna, innowacyjną przedsiębiorczość opartą na wiedzy, także poprzez organizowanie specjalistycznych programów edukacyjnych:

1. W okresie ostatniego ćwierćwiecza byliśmy świadkami bardzo interesujących zjawisk, które zachodziły i w gospodarce światowej, i w naszym kraju. W tym czasie na całym świecie nastąpiło odrodzenie małych i średnich przedsiębiorstw, wcześniej pozostających poza głównym nurtem zmian w technologii i organizacji. W sektorze MŚP wyodrębnił się dynamiczny segment firm tworzonych są z myślą o wdrożeniu nowoczesnych technologii, technik sprzedaży, organizacji i zarządzania. Firmy takie do dziś rozwijają się w bardzo szybkim tempie i w krótkim czasie osiągają znaczne rozmiary. W ich uruchomienie angażują się ludzie wykształceni, w tym także młodzi absolwenci wyższych uczelni, dla których nierzadko bywa to pierwsze doświadczenie zawodowe. Zjawisko takie przybrało masowe rozmiary, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest także widoczne w Polsce;

2. W przeciwieństwie do działalności gospodarczej z góry zakrojonej na niewielką skalę, uruchomienie dynamicznego biznesu może przynieść prawdziwą satysfakcję w kategoriach zawodowych (możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów) jak i społecznych (stworzenie od podstaw dobrze prosperującego biznesu) nie mówiąc już o aspektach finansowych (szansa na „duże pieniądze”);

3. Na sukces w biznesie większe szanse mają ci, którzy od samego początku planują stworzenie „czegoś większego”. Zdroworozsądkowa reguła „Think big – myśl o rzeczach wielkich, jeśli chcesz osiągnąć sukces” została potwierdzona naukowo. Warto więc realizować wizję dynamicznego biznesu, choć niekoniecznie musi to prowadzić do stworzenia imperium opartego na najnowocześniejszej technologii czy też przełomowych rozwiązaniach w sferze organizacji i marketingu.

4. Nagromadzone doświadczenia w zakresie organizowania specjalistycznych programów kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości w środowisku akademickim potwierdziły ich przydatność i pozytywny wpływ zarówno na przyszłą aktywność jak i sukcesy biznesowe ich uczestników.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X