Dlaczego ambitny biznes?
Dla kogo podręcznik elektroniczny?
Jak korzystać z materiałów i narzędzi na Portalu?
Powrót

Aktualności
Strona główna / Podręcznik elektroniczny / Dla kogo podręcznik elektroniczny?
Dla kogo podręcznik elektroniczny?

Przygotowując podręcznik (poradnik) „Przedsiębiorczość dla ambitnych” w wersji elektronicznej myślałem o tych czytelnikach, którzy są w trakcie przygotowań do uruchomienia własnego biznesu bądź już rozpoczęli działalność. Ze względu na nagromadzenie spraw i problemów, z którymi muszą sobie poradzić inicjatorzy przedsięwzięcia biznesowego, okres uruchamiania firmy jest powszechnie uznawany za najtrudniejszy. W tym czasie popełniane są typowe błędy wpływające na perspektywy firmy. Właściwe przygotowanie się i sprawna realizacja fazy startowej stanowi fundament, na którym można budować strategię ekspansji. Z tego powodu analizując konkretne kwestie i problemy oraz możliwe warianty zwracam szczególną uwagę na długookresowe implikacje podejmowanych decyzji.


Drugą grupę stanowią ludzie młodzi, którzy rozważają opcję własnego biznesu jako interesującą opcję kariery zawodowej po zakończeniu nauki. W pierwszym rzędzie mam tu na myśli studentów szkół wyższych, niezależnie od kierunku studiów. Chciałbym przy okazji obalić obiegową opinię, że tylko studia ekonomiczne przygotowują do uruchamiania biznesu na własną rękę. Praktyka pokazuje bowiem, że bardzo dobre efekty daje połączenie solidnej wiedzy z określonej dziedziny (np. nauk technicznych, rolniczych, itp.) ze znajomością zasad funkcjonowania biznesu. Okres studiów można efektywnie wykorzystać przygotowując się w uruchomieniu biznesu, także poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju programach edukacyjnych.  Mam też nadzieję, że portal spotka się z zainteresowaniem uczniów klas licealnych, stojącym przed wyborem drogi życiowej. Marzenia o własnej firmie staną się bardziej realne, jeśli tego rodzaju plany zostaną wzięte pod uwagę już podczas wyboru kierunku studiów.


Polecam materiały na Portalu także osobom pracującym w dużych firmach, którzy doszli do wniosku, że ich przeznaczeniem jest własny biznes, a nie praca na etacie. Wbrew pozorom nie są oni bez szans w konkurencji z młodszymi kolegami. Dysponują bowiem bezcennym atutem, jakim jest zdobyta wiedza i doświadczenie, znajomość branży oraz szeroko pojęte kontakty biznesowe. W Stanach Zjednoczonych i innych krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy interesujące zjawisko porzucania intratnej kariery menedżerskiej w dużych korporacjach na rzecz własnego biznesu i takie przykłady odnotowujemy coraz częściej w naszym kraju.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X