Dlaczego ambitny biznes?
Dla kogo podręcznik elektroniczny?
Jak korzystać z materiałów i narzędzi na Portalu?
Powrót

Aktualności
Strona główna / Podręcznik elektroniczny / Jak korzystać z materiałów i narzędzi na Portalu?
Jak korzystać z materiałów i narzędzi na Portalu?

Materiały elektronicznego podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych są pogrupowane w 13 blokach tematycznych. Wchodząc na stronę bloku mamy na lewej kolumnie szereg zakładek, jednolitych dla całego podręcznika, których kliknięcie otwiera dodatkowe strony (zbiory) informacyjne. Nie wszystkie zakładki będą występowały we wszystkich blokach tematycznych. Może to wynikać ze specyfiki kolejnego bloku jak i faktu, że materiały informacyjne są uzupełniane sukcesywnie i stosowne zakładki pojawią się w niedługim czasie.

Wprowadzenie – tu zawarte są uwagi wprowadzające do bloku tematycznego, informacje o zawartości pozostałych stron informacyjnych, itp.

Aktualizacje – w przypadku istotnych zmian w otoczeniu biznesu, uzyskania dodatkowych ważnych informacji zostaną one podane na tej stronie. Przykładowo, jeśli stawka podatku liniowego od działalności gospodarczej zostanie obniżona z 19% do 15% to taka informacja zostanie z pewnością zamieszczona na tej stronie w bloku System finansowo-księgowy.

Materiały – w tej zakładce zamieszczone są artykuły prasowe i inne publikacje, stanowiące uzupełnienie i empiryczną ilustrację zagadnień omawianych w danym rozdziale (bloku).

Literatura – jakkolwiek podstawową literaturą dla danego bloku będzie stosowny rozdział podręcznika, na tej stronie będą zamieszczane wskazówki i odniesienia dotyczące literatury uzupełniającej.

Linki – w książce staram się unikać omawiania kwestii szczegółowych, które ulegają zmianom w czasie a które są dostępne w zaktualizowanej postaci w wersji elektronicznej. Podobnie, gdy zidentyfikowałem interesującą stronę pozwalającą pogłębić wiedzę w określonej wąskiej dziedzinie podaję link do tej strony.

Przypadki – w porównaniu do materiałów publicystycznych w zakładce Materiały będą to bardziej kompleksowe analizy doświadczeń konkretnych grup firm, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym.

Testy – na tej stronie będą zamieszczone pytania kontrolne, testy, zadania sprawdzające, które pozwolą ocenić poziom opanowania wiedzy z zakresu prezentowanego w danym bloku

Twój biznes – to strona informacyjna dla tych czytelników, którzy poważnie przygotowują się do uruchomienia własnego biznesu bądź już podjęli taką decyzję. Znajdą tu oni konkretne zalecenia dotyczące określonych czynności, które należy podjąć.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X