Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Źródła finansowania / Materiały / Dotacja za dotacją
Dotacja za dotacją
Źródło: Businessman Magazine
 

Fundusze unijne


Businessman Magazine, listopad 2004, s.62

Dotacja za dotacją
KRZYSZTOF GARSKI 2004-11-17

Firma z powodzeniem napędza swój rozwój europejskimi dotacjami. Pierwszym, dużym wsparciem była dotacja z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001.

Przyszłość Śląska należy do takich firm, jak Meblo-Expo. Ostatnie trzy lata przyniosły producentowi mebli ponaddwukrotny wzrost sprzedaży i... zatrudnienia, zaś 40% przychodów stanowi eksport. Swój rozwój mądrze wspiera unijnymi dotacjamiW przypadku tej firmy liczby mówią same za siebie. W ciągu trzech lat zwiększyła: przychody - dwuipółkrotnie (8,9 mln zł w 2001 r., 22,1 mln zł w 2003 r.), zatrudnienie - trzykrotnie (87 i 290 osób), procentowy udział eksportu w sprzedaży - pięciokrotnie (6% i 31%). Prognozy przewidują, że 2004 r. będzie równie dobry.Fabryka Mebli Tapicerowanych Meblo-Expo powstała dziesięć lat temu jako firma rodzinna, dziś sprzedaje 75 tys. sztuk mebli rocznie. - Produkujemy kanapy, fotele, narożniki, zestawy wypoczynkowe typu 3.1.1 (kanapa 3-osobowa i dwa fotele) oraz 3.2.1. (kanapa 3-osobowa, sofa 2-osobowa i fotel). Asortyment obejmuje 70 modeli, z których każdy może występować w wielu wersjach ze względu na rodzaj i kolorystykę tkaniny obiciowej - wyjaśnia Iwona Dziąćko, właściciel firmy.

Udział eksportu w sprzedaży Meblo-Expo - głównie do Stanów Zjednoczonych, krajów byłego bloku wschodniego, Niemiec i Włoch - po pierwszym półroczu 2004 r. przekroczył już 40%. - Co roku wprowadzamy do produkcji nowe modele, nawiązujące stylistyką do najnowszych trendów w meblarstwie europejskim. Powstają przy współpracy z uznanymi krajowymi i europejskimi dostawcami tkanin i skór - Grzegorz Kubica, pełnomocnik właścicielki, wyjaśnia źródła sukcesu na zagranicznych rynkach.

Maszyny za dotację

Firma z powodzeniem napędza swój rozwój europejskimi dotacjami. Pierwszym, dużym wsparciem była dotacja z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001. Za 199 tys. euro (w tym pomoc unijna - 49,75 tys. euro) firma stworzyła system przygotowania produkcji w dziale Krojownia oraz dwie inne maszyny dla szwalni i stolarni. Jakie były korzyści z tej inwestycji? Iwona Dziąćko wymienia dwie - techniczną i biznesową. Pierwsza, czyli unowocześnienie parku maszynowego, pozwoliła znacząco zautomatyzować proces produkcji. - Nowa technologia, wykorzystująca informatyczny system przygotowania produkcji oraz maszyny sterowane komputerowo, oznacza zwiększenie wydajności pracy i obniżenie jednostkowego kosztu produkcji mebli - wyjaśnia. Korzyścią biznesową było zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki, konieczne dla obsłużenia rosnącej ilości zamówień krajowych i zagranicznych. - Ważnym celem jest osiągnięcie wzrostu przychodów i produkcji przy utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia i innych kosztów stałych. Gwarantuje to znaczący wzrost rentowności działalności operacyjnej i podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa - tłumaczy Iwona Dziąćko.

Impuls z BPSC

Z inwestycją współfinansowaną z FDI wiąże się kolejna, tym razem wspierana z Programu Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw. Za 16,1 tys. euro (w tym dotacja 9,7 tys. euro) firma przeprowadziła szkolenie z funkcjonowania systemu ERP - Impuls, stworzonego przez chorzowską firmę BPSC. Pomysł, by współfinansować wdrożenie dotacją, powstał podczas negocjacji z BPSC, która była akredytowanym przez PARP wykonawcą dla tego programu. - Jako jeden z elementów przetargowych firma zaproponowała pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy - mówi Grzegorz Kubica. - Poszukujemy źródeł finansowania, które nie tylko pozwoliłyby naszym klientom rozłożyć koszt informatyzacji przedsiębiorstwa w czasie, ale również pokryć część kosztów związanych z tą inwestycją - wyjaśnia Agnieszka Tendyra, dyrektor marketingu w BPSC.

Dlatego też zainteresowanie BPSC funduszami Phare było naturalne. Staramy się nie tylko informować o możliwościach pozyskania funduszy unijnych, ale poszliśmy o krok dalej - nawiązaliśmy współpracę z firmami doradczymi, które skutecznie wspomagają naszych klientów w ich zdobyciu.

Tak właśnie rozpoczęła się współpraca Meblo-Expo z Piotrem Kościukiewiczem, doradcą z Krakowa. - Na początku firma podchodziła do mnie ostrożnie - mówi Kościukiewicz. - To zrozumiałe, bo na rynku istnieje wiele firm, które chwalą się, że potrafią zdobyć dotację, ale nie zawsze im to wychodzi. Meblo-Expo przekonał fakt, że pisałem wcześniej wnioski o dotację na niemal identyczne projekty, realizowane m.in. na terenie województwa śląskiego. Piotr Kościukiewicz już na początku swojej kariery doradcy postanowił, że będzie specjalizował się w projektach informatycznych. - Zdarza się, że przygotowuję także wnioski o dotacje inwestycyjne na projekty nieinformatyczne, np. dla stałych klientów, ale priorytetem jest szeroko rozumiane IT.

Takim stałym klientem Kościukiewicza jest teraz Meblo-Expo, z którym współpracuje przy wypełnianiu kolejnych wniosków o dotacje. Firma chwali sobie współpracę: - Korzystanie z pomocy konsultanta jest dobrym rozwiązaniem, gdyż to my określamy potrzeby zakładu, a w jego gestii jest znalezienie możliwości dofinansowania z funduszy. Następnie, jego zadaniem, przy naszej współpracy, jest jak najlepsze napisanie i uzasadnienie wniosku - mówi Grzegorz Kubica, potwierdzając tym samym starą prawdę, że każda firma najpierw powinna określić swoje potrzeby inwestycyjne, a dopiero potem szukać wsparcia, nigdy zaś na odwrót.


Jakie korzyści przyniesie wdroźenie ERP? - Powinien zapewnić rzetelną i kompleksową informację zarządczą, ułatwia analizę struktury kosztów, uporządkować procesy zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i obsługi klienta - wylicza Iwona Dziąćko. - Szczególną rolę system ma do odegrania w usprawnieniu składania i realizacji zamówień, optymalizując jednocześnie procesy produkcyjne. Aplikacja ma wesprzeć także rozpoczęte w 2003 r. wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000.

Agnieszka Tendyra dodaje, że system umożliwia realizację produkcji pod ściśle określone zamówienia klientów, dzięki modułom Konfigurator Wyrobu i Generator Wersji, stworzonym przez BPSC specjalnie na potrzeby firm meblarskich.

Rynki zagraniczne

Kolejną dotacją, z której skorzystało Meblo-Expo, było wsparcie z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych na druk materiałów promocyjnych i wyjazd na targi zagraniczne. Gdzie? Firma nie chce zdradzić, by konkurencja za szybko nie poznała jej planów.

W czasie pisania tego artykułu, firma czekała na decyzję w sprawie następnej dotacji - z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002. Projekt, opiewający na 96,9 tys. euro (w tym dotacja - 48,4 tys. euro) przewiduje zakup następnych maszyn i urządzeń, ułatwiających pracę w stolarni, szwalni i krojowni. - Nasz plan zakłada zwiększanie zdolności produkcyjnych fabryki mebli poprzez wykorzystanie nowych technologii przemysłu meblarskiego oraz automatyzację procesu produkcji - podkreśla Iwona Dziąćko. Takie inwestycje są konieczne, bo jak mówi, największym zainteresowaniem klientów cieszą się meble komfortowe, o wysokiej jakości wykonania, ale sprzedawane w umiarkowanej cenie.

W przygotowaniu jest też wniosek o dotację z Programu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP na ekologiczny piec centralnego ogrzewania zakładu na odpady drzewne i trociny oraz system wentylacyjno-grzewczy dla hali magazynowej. Z dalszych planów inwestycyjnych, które firma chciałaby wesprzeć dotacjami (może już z funduszy strukturalnych?), Grzegorz Kubica wymienia dalsze zakupy maszyn do szwalni i stolarni oraz budowęĘnowej hali magazynowo-produkcyjnej.

Dynamiczny wzrost produkcji powoduje, że firmie co jakiś czas zaczyna brakować miejsca. Od 2000 r. posiada w Pisarzowicach pod Bielsko-Białą halę produkcyjną i magazynową, a w tym roku dodatkowo wynajęła dwie kolejne.

Przemyślane dotacje


Skąd w Meblo-Expo tak fantastyczna umiejętność korzystania z unijnej pomocy? Jak wspomina Grzegorz Kubica, firma zaczęła przyglądać się dotacjom, gdy w prasie zaczęły pojawiać się artykuły o nowych możliwościach wsparcia MSP. Za najtrudniejszy etap ubiegania się o dotację uważa analizę potrzeb. - Zawsze wszystko jest potrzebne, ale w pierwszej kolejności należy wybrać te przedsięwzięcia, które przyniosą po realizacji największą wartość dodaną, a przez to podniosą rentowność zakładu - mówi i jednocześnie przestrzega, by nie lekceważyć pozostałych etapów - przygotowania wniosku, realizacji inwestycji zgodnie z założeniami i jej rozliczenia.
- Błędy na którymkolwiek z etapów mogą spowodować odrzucenie wniosku lub niewypłacenie dofinansowania.

- Ważne jest też, że firma z odpowiednim wyprzedzeniem planowała swoje działania i wystąpiła z wnioskiem o dotację przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wdrożeniowych. Często bowiem zdarza się, że przedsiębiorcy chcą uzyskać dotacje na projekty, które są już w trakcie realizacji lub nawet zostały zakończone. Jest to niemożliwe. Programy Phare wymuszają niejako planowanie inwestycji i ich racjonalne przygotowywanie przynajmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem - przypomina Piotr Kościukiewicz. Jego zdaniem, dobrym wyjściem dla każdej firmy jest związanie się z jednym, sprawdzonym doradcą: - Pierwszy projekt w nowej firmie jest zawsze trudny, bo dopiero zdobywa się wiedzę na temat branży, firmy, technologii i modelu biznesowego. Później jest już łatwiej, bo zna się plany inwestycyjne często na kilka lat do przodu, więc kiedy tylko pojawiają się nowe dotacje, doradca może zaproponować konkretne rozwiązania.

Meblo-Expo to jeden z liderów śląskiego biznesu. Swoją działalnością pokazuje, że nawet w trudnych realiach dobrze zarządzana firma może się świetnie rozwijać. Wie też, że takiej szansy, jaką dają unijne fundusze pomocowe, nie można zmarnować. Warto brać przykład z takich firm.

Krzysztof Garski

Jak zostałem doradcą
Piotr Kościukiewicz

Unijnymi programami pomocowymi zajmuję się od półtora roku. Już na starcie zdecydowałem, że nie będę zajmował się wszystkim, ale wyspecjalizuję się w projektach informatycznych i doradztwie przy nich. Wszystkiego uczyłem się sam, nie uczestniczyłem w żadnych kursach. Po prostu czytałem wszelkie dostępne materiały źródłowe i akty prawne oraz zadawałem pytania telefonicznie lub pocztą elektroniczną w PARP oraz Regionalnych Instytucji Finansujących. Potem nawiązałem współpracę z około 20 firmami informatycznymi, przygotowując wnioski dla ich klientów, jeśli ci są zainteresowani pomocą zewnętrznego specjalisty. Dotychczas napisałem około 50 wniosków do różnych programów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X