Text English
Prezentacje
Materiały
Przypadki
Powrót

Aktualności


 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Zarządzanie międzynarodowe, Dr hab. Jerzy Cieślik / Bezpośrednia obecność na rynkach międzynarodowych / Materiały / Zanim założysz firmę za granicą
Zanim założysz firmę za granicą
Źródło: Rzeczpospolita
 

Rzeczpospolita 23.05.2006
Zanim założysz firmę za granicą

Jeśli chcesz założyć firmę w jednym z krajów UE, musisz pamiętać, że nadal w każdym z nich obowiązuje inny system podatkowy i inne są formy prowadzenia działalności gospodarczej

Decyzja o wyborze kraju i formy prawnej to duże wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Głównie ze względu na to, że każdy kraj Wspólnoty rządzi się swoimi wewnętrznymi przepisami. A te znacznie różnią się od polskich.

Przed podjęciem decyzji warto więc poznać warunki rejestracji firmy (czas potrzebny na zarejestrowanie, związane z tym koszty i wysokość kapitału założycielskiego), porównać koszty wynajmu i prowadzenia biura, uwzględnić koszty doradztwa prawnego i podatkowego, jakość infrastruktury i dystans geograficzny. I wreszcie to, co najbardziej obciąża kieszeń każdego przedsiębiorcy: wysokość podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Trzeba też brać pod uwagę takie czynniki, jak: zamożność i wielkość rynku, poziom rozwoju gospodarczego danego kraju, bliskość dostawców oraz ulgi i zachęty finansowe dla inwestorów zagranicznych.

Wbrew pozorom trzeba uważać na różnice kulturowe i biznesowe oraz przyzwyczajenia miejscowych konsumentów. Prawdopodobnie po dobry i tańszy produkt polskiej firmy szybciej sięgnie Anglik niż Francuz czy Austriak.

W Irlandii czy Estonii?

Irlandia może okazać się korzystną lokalizacją, głównie ze względu na niskie podatki, szybki rozwój gospodarczy, nieokreślony prawem minimalny kapitał założycielski oraz otwarty rynek pracy.

Pod względem wysokości podatków atrakcyjne są również Estonia (firma, która zainwestuje tu zysk we własny rozwój, jest zwolniona z opodatkowania) i Cypr (podatek dochodowy od osób prawnych wynosi tu zaledwie 10 proc.).

A może w starej Europie?

W Niemczech podatek dochodowy od firm jest bardzo wysoki, ale atutem tego kraju może być bliskie sąsiedztwo i duży rynek. Zdecydowanie na niekorzyść przemawia tu jednak, podobnie jak i w Austrii, zamknięcie rynku pracy dla Polaków przez maksymalny okres przejściowy wynoszący 7 lat.

W Niemczech, Austrii, Holandii i Francji obowiązują rygorystyczne obostrzenia w świadczeniu usług.

W Belgii i Holandii procedury rejestracyjne i uwarunkowania ekonomiczne są podobne: wysokie podatki i wysokie koszty pracy. Właśnie z powodu wysokich podatków, złożonej struktury administracyjnej państwa i dość zawiłych procedur administracyjnych polscy przedsiębiorcy rzadziej decydują się na uruchamianie działalności gospodarczej w Belgii.

Z krajów Beneluksu dobrym miejscem do lokowania inwestycji zagranicznych może być Luksemburg; ma niższe podatki dochodowe od firm, a dodatkową zachętą mogą być uproszczone procedury rejestracyjne. VAT w tym kraju jest jednym z najniższych w UE, a zarobki najwyższe w Europie.

Policz koszty

Zachętą do uruchomienia firmy w Austrii może być jej położenie oraz relatywnie niski (25-procentowy) podatek dochodowy od osób prawnych. Jednak wysokie są koszty pracy oraz wynajęcia biura lub magazynu, a koszty rejestracji najwyższe w Europie. Również minimalny kapitał założycielski jest jednym z najwyższych w UE. W Austrii zostały utrzymane obostrzenia administracyjne w dostępie do rynku pracy, nawet dla personelu kluczowego, oraz ograniczenia w świadczeniu usług.

W Anglii wymogi związane z rejestracją firmy są ograniczone do minimum, a do założenia np. spółki z o.o. wystarczy rzeczywiście niemal 100 funtów.

Szwedzi wprawdzie do minimum ograniczyli formalności związane z rejestracją firmy, ale koszty utrzymania w tym kraju należą do najwyższych w UE. Zniechęcać mogą również wysokie stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych i prawnych.

Decyzja o lokalizacji firmy w Portugalii lub Hiszpanii może być trudna ze względu na odległość i prawo pracy, które jest niekorzystne dla przedsiębiorców. Zachętą może być jednak otwarcie dla Polaków hiszpańskiego rynku pracy.

Musisz być w izbie...

Trzeba również pamiętać, że w większości krajów UE obowiązkowa jest przynależność przedsiębiorcy do izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej. Tak jest np. w Austrii, Niemczech, Francji czy we Włoszech. W Anglii, Irlandii czy Szwecji nie ma takiego wymogu, ale warunkiem podjęcia działalności w niektórych profesjach (np. architekci, inżynierowie budownictwa) jest obowiązkowa przynależność do korporacji zawodowych, co tak naprawdę oznacza, że bez członkostwa w stowarzyszeniu nie można prowadzić działalności gospodarczej.

...i mieć dyplom oraz licencję

W każdym państwie Wspólnoty istnieje też dłuższa lub krótsza lista zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania specjalnych kwalifikacji. Najliczniejszą grupę takich zawodów, liczącą po kilkadziesiąt profesji, mają Niemcy i Austriacy, najmniej Finowie i Szwedzi.

Okazuje się, że licencje i pozwolenia to nie tylko polska specjalność. Niemal w każdym państwie UE świadczenie usług np. turystycznych, transportowych, finansowych czy ubezpieczeniowych wymaga licencji lub pozwolenia.

I chociaż formalnie nie ma takiego wymogu, to zawsze musimy liczyć się z tym, że zanim urzędnik niemiecki, austriacki czy holenderski zarejestruje firmę, wcześniej sprawdzi naszą znajomość języka obcego.

JAN JACEK OLSZEWSKI
W Vademecum "Rz", które ukaże się 3 lipca, napiszemy więcej o tym, jak uruchomić działalność gospodarczą w niektórych krajach, m.in. w Niemczech, Austrii, Anglii, Rosji i Irlandii.

Jaką możesz założyć firmę i jakie zapłacisz podatki

KRAJ DOPUSZCZALNE FORMY PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH VAT
AUSTRIA samozatrudnienie, spółka z o.o, akcyjna, jawna, komandytowa, oddział, przedstawicielstwo 25 proc. zwolnione z podatku są dochody do 3640 euro, oprócz tego 5 stawek podatkowych od 21 do 50 proc., najwyższą są objęte przekraczające 50 tys. euro stawka podstawowa 20 proc., obniżona 10 proc.
BELGIA samozatrudnienie, spółka z o.o, jawna, komandytowa, akcyjna, oddział firmy osiągające do 25 tys. euro dochodu płacą 24,98 proc., z dochodami od 25 do 90 tys. euro - 31,93 proc., a te, których dochody przekraczają 323 tys. euro - 33 proc. obowiązuje 5 stawek podatkowych: 25, 30, 40, 45 i 50 proc; najniższą są objęte dochody do 7,1 tys. euro, a najwyższą powyżej 30 840 euro podstawowa 21 proc., 12 proc. w budownictwie i 6 proc. na część podstawowych artykułów żywnościowych
CYPR spółka z o.o., komandytowa, akcyjna, oddział, filia 10 proc. dochody do 10 tys. funtów cypryjskich są stawka podstawowa 15 proc., 5-proc. są objęte
nieopodatkowane, osoby z dochodami od 10 do książki, czasopisma, zerowa stawka obowiązuje
15 tys. funtów płacą 20 proc. podatku, od 15 na żywność i lekarstwa oraz obrót działkami
do 20 tys. - 25 proc., a zarabiający powyżej 25 tys. - 30 proc. budowlanymi
CZECHY spółka cywilna, z o.o, komandytowa, akcyjna, przedstawicielstwo, oddział, filia 24 proc. dochody do 121 tys. koron są zwolnione z podatku, obowiązują 4 stawki: 12, 19, 25 i 32 proc., którą są objęte dochody powyżej 331,2 tys. koron stawka podstawowa 19 proc., obniżona 5 proc., m.in. na czasopisma
DANIA spółka z o.o., jawna, komandytowa, akcyjna, osoba fizyczna w formie samozatrudnienia, oddział, przedstawicielstwo 30 proc. płaci się na rzecz samorządu - średnia stawka 33 proc.; osoby zarabiające powyżej 311 tys. euro płacą dodatkowo od 5,5 do 15 proc. tzw. podatku państwowego 25 proc., ale niektóre transakcje, np. sprzedaż lub wynajem nieruchomości, nie są opodatkowane
ESTONIA spółka z o.o., jawna, komandytowa, akcyjna, oddział, filia 23 proc., ale jeśli zysk zostanie przeznaczony na rozwój, firma nie płaci podatku 23 proc., ale 10-proc. stawką objęte są np. dochody z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego 18 proc., ale 5 proc. na książki, sprzęt medyczny, niektóre usługi i art. dziecięce
FINLANDIA jednoosobowy przedsiębiorca, spółka z o.o., jawna, akcyjna, oddział 26 proc. obowiązują stawki: 9, 14, 19,5, 25, 32,5 proc.; zwolnione z podatku są dochody do 12,2 tys. euro, a stawką najwyższą są opodatkowane kwoty powyżej 58,2 tys. euro stawka podstawowa 22 proc., 17-proc. stawką jest objęta żywność, 8-proc. stawka obowiązuje na leki, prasę, książki i usługi hotelarskie, usługi medyczne; obrót nieruchomościami i transport międzynarodowy objęte są zerową stawką
FRANCJA przedsiębiorstwo indywidualne, spółka cywilna, jawna, z o.o., akcyjna, akcyjna cicha bez osobowości prawnej firmy o rocznych obrotach do 7,6 mln euro płacą 15-proc. podatek, pozostałe 33,33-proc. 5,5, 14, 30 i 40 proc.; z podatku są zwolnione dochody do 5515 euro, najwyższą stawką są opodatkowane dochody powyżej 65 559 euro podstawowa 19,6 proc., 5,5-proc. stawką są opodatkowane m.in. żywność, lekarstwa, a 2,1-proc. niektóre artykuły medyczne
GRECJA jednoosobowy przedsiębiorca, spółka z o.o., komandytowa, akcyjna stawka podstawowa 29 proc., małe firmy płacą 22 proc., a nowo powstałe przedsiębiorstwa do końca 2007 r. połowę należnego podatku obowiązuje skala 15, 30 i 40 proc., a najwyższą są opodatkowane dochody powyżej 23 tys. euro podstawowa 19 proc., stawka 9 proc. obowiązuje na żywność, lekarstwa i transport pasażerski, na usługi poligraficzne 4,5 proc.
HISZPANIA indywidualny przedsiębiorca, spółka z o.o., komandytowa, akcyjna, przedstawicielstwo stawka podstawowa 35 proc., ale małe firmy, których roczny zysk nie przekracza 90 152 euro, płacą 30 proc. dość skomplikowany system obliczania podatku, którego skala waha się od 15 do 45 proc. podstawowa 16 proc., 7 proc. obowiązuje na żywność, lekarstwa, mieszkania i opłaty za transport osób, 4-proc. są objęte podstawowe produkty żywnościowe (chleb, mąka, sery, owoce i warzywa)
HOLANDIA spółka z o.o., komandytowa, akcyjna 25,5 proc. płacą firmy, których roczny zysk nie przekracza 22,7 tys. euro, pozostałe 29,6 proc. obowiązują cztery stawki podatkowe: 34,4, 41,95, 42 i 52 proc. 19 proc., 6-proc. stawką są objęte podstawowe artykuły żywnościowe i lekarstwa
IRLANDIA samozatrudnienie, spółka z o.o., akcyjna, publiczno-prywatna spółka z o.o. 12,5 proc. 20 proc. do kwoty 29,4 tys. euro i 42 proc. od reszty, z tym że małżeństwa najwyższą stawkę płacą, jeśli ich dochody przekroczą 38 400 euro stawka podstawowa 21 proc., 13,5 proc. na usługi budowlane i hotelarskie
LITWA takie same formy prawne jak w Polsce 15 proc. 33 proc., ale twórcy tylko 15 proc. stawka podstawowa 18 proc., 9 proc. m.in. za ogrzewanie, 5 proc. na żywność, leki, książki, czasopisma, usługi hotelarskie i przewozy pasażerskie
LUKSEMBURG jednoosobowy przedsiębiorca, spółka cywilna, z o.o., akcyjna, spółdzielnia 29,63 proc. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 30 proc.; zwolnione z podatku są dochody do 9750 euro, a najwyżej opodatkowane są przekraczające 34 500 euro stawka podstawowa 15 proc. oraz 12,6 i 3 proc.
ŁOTWA spółka z o.o., komandytowa i akcyjna 15 proc. 25 proc. podstawowa 18 proc. i 5 proc. m.in. za dostawę wody, publikacje szkoleniowe i wywóz śmieci
MALTA samozatrudnienie, spółka cywilna, z o.o., akcyjna, komandytowa, oddział, filia 35 proc. 15, 20, 25, 30 i 35 proc. stawka podstawowa 18 proc. i obniżona 5 proc. m.in. na książki i czasopisma
NIEMCY jednoosobowy przedsiębiorca, spółka z o.o., akcyjna, przedstawicielstwo, oddział 25 proc. w zależności od dochodu od 15 do 42 proc. (dość skomplikowany sposób obliczania z licznymi ulgami) stawka podstawowa 16 proc., obniżona 7 proc. na niektóre artykuły spożywcze, usługi i sprzęt medyczny oraz transport pasażerski
PORTUGALIA jednoosobowy przedsiębiorca, spółka z o.o., jawna, komandytowa, akcyjna 25 proc. obowiązuje siedem stawek podatkowych: 10,5, 13, 23,5, 34, 36,5, 40 i 42 proc. stawka podstawowa 21 proc., 12 proc. obowiązuje na część art. spożywczych i usługi hotelarskie, 5 proc. na podstawową żywność, leki i transport pasażerski; na Azorach i Maderze stawka podstawowa wynosi 15, a obniżona 8 i 4 proc.
SŁOWACJA spółka jawna, komandytowa, z o.o., akcyjna, oddział, filia, przedstawicielstwo 19 proc. 19 proc. 19 proc.
SŁOWENIA spółka cywilna, komandytowa, z o.o., akcyjna, oddział, filia, przedstawicielstwo 25 proc. i 10 proc. dla firm zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych pięciostopniowa skala: 16, 33, 37, 41 i 50 proc. stawka podstawowa 20 proc., obniżona 8,5 proc. m.in. na żywność, lekarstwa, usługi transportowe i hotelarskie
SZWECJA spółka jawna, komandytowa, z o.o., akcyjna, przedstawicielstwo 25 proc. stawki od 29 do 35 proc. dochodów pobierane przez władze lokalne, a osoby zarabiające powyżej 290 tys. koron płacą dodatkowo 20 - 25 proc. tzw. podatku państwowego stawka podstawowa 25 proc., 12 proc. obowiązuje m.in. na żywność, usługi hotelarskie i transport pasażerski, 6 proc. na czasopisma i gazety
WĘGRY spółka cywilna, komandytowa, z o.o., akcyjna, wspólne przedsiębiorstwo, zrzeszenie, oddział, filia, przedstawicielstwo 16 proc. 18 i 38 proc. dla osób zarabiających powyżej 1,5 mln forintów stawka podstawowa 25 proc., obniżona 12 proc.
WIELKA BRYTANIA spółka cywilna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością części wspólników, z o.o., akcyjna, oddział, filia dochody firm nieprzekraczające 10 tys. funtów są zwolnione z podatku, przy dochodach do 300 tys. funtów obowiązuje 19-proc. podatek, a pozostałe 30-proc. dochody do 2020 funtów - 10 proc., od 2021 do 31 400 funtów - 22 proc., powyżej 31 400 funtów - 40 proc. stawka podstawowa 17,5 proc., obniżona 5 proc. na energię i paliwo przeznaczone do ogrzewania mieszkań
WŁOCHY samozatrudnienie, spółka komandytowa, z o.o., akcyjna, oddział, przedstawicielstwo 33 proc., w tym 4,25 proc. na rzecz władz lokalnych 23, 33, 39 i 43 proc. dla dochodów powyżej 100 tys. euro stawka podstawowa 20 proc., 10 proc. na tekstylia, obuwie, usługi hotelarskie, 4-proc. stawką objęte są podstawowe artykuły żywnościowe i część sprzętu medycznegoLicencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X