Spis treści
Rozdziały PDF
Pełna wersja PDF
Powrót

Aktualności


  Przedmowa  9

I. Dlaczego własny biznes? 15

 1. Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI wieku 17
 2. Przedsiębiorczość w Polsce 25
 3. Własny biznes jako opcja kariery zawodowej 30
 4. Nowy dynamiczny biznes – determinanty sukcesu 42

II. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć 47

 1. Kluczowa rola założycieli 49
 2. Cechy osobowe 53
 3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne 55
 4. Wykształcenie, doświadczenie praktyczne,
  udział w specjalistycznych szkoleniach 57
 5. Motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych 60
 6. Przedsiębiorczy styl zarządzania 65
 7. Cechy „operacyjne” skutecznych liderów nowego biznesu 67
 8. Sytuacja młodych kandydatów na przedsiębiorców 71

III. Od pomysłu do uruchomienia biznesu 77

 1. Pomysł a koncepcja biznesu 79
 2. Jak zidentyfikować dobry pomysł na biznes? 80
 3. Od pomysłu do uruchomienia biznesu – ujęcie systemowe 99

IV. Źródła finansowania 113

 1. Finansowanie nowego biznesu – generalne tendencje 115
 2. Taktyka „stania na własnych nogach” 117
 3. Kredyt bankowy 125
 4. Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych 133
 5. Środki na rozruch z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 135
 6. Venture capital 138
 7. Aniołowie biznesu (business angels) 142
 8. „Składanie” finansowania nowego biznesu 143

V. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia 145

 1. Forma prawna a koncepcja biznesu 147
 2. Jakie formy mamy do dyspozycji? 148
 3. Analiza porównawcza – kryteria 151
 4. Wybór formy prawnej w przypadku dynamicznych firm 164

VI. System finansowo-księgowy 167

 1. Kluczowe decyzje dotyczące systemu finansowo-księgowego 169
 2. Alternatywne rozwiązania dotyczące księgowości w firmie 171
 3. Wykorzystanie informacji z systemu finansowo-księgowego 177
 4. Minimalizacja obciążeń podatkowych 179

VII. Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna
firmy na starcie
189

 1. Specyfika problemów kadrowych na starcie 191
 2. Lider biznesu czy zespół przywódczy? 192
 3. Zatrudniamy pracowników 207
 4. Kultura organizacyjna firmy 215
 5. Standardy etyczne w nowej firmie 217

VIII. Jak zaistnieć na rynku? 221

 1. Kluczowe działania związane z wejściem nowej firmy na rynek 223
 2. Cechy dobrej nazwy firmy 224
 3. Ograniczenia formalnoprawne w kształtowaniu
  nazw przedsiębiorstw 229
 4. Rejestracja znaków towarowych 232
 5. Rejestracja domeny internetowej 237
 6. Promocja nowego biznesu 241
 7. Jak zdobyć pierwszych klientów? 243
 8. Nawiązanie podstawowych kontaktów biznesowych 244

IX. Franchising 253

 1. Franchising a przedsiębiorczość 255
 2. Franchising w Polsce 257
 3. Zostajemy franczyzobiorcą 259
 4. Przekształcenie biznesu w sieć franczyzową 267
 5. Opcja franczyzy dla nowego biznesu – podsumowanie 273

X. Przedsiębiorczość międzynarodowa 275

 1. Przedsiębiorczość w procesie globalizacji 277
 2. Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce 281
 3. Opcja międzynarodowa dla nowego przedsięwzięcia 284
 4. Eksporter w działaniu 289
 5. Szanse w imporcie 297
 6. Bezpośrednia obecność na zagranicznych rynkach 299
 7. Pomoc publiczna dla rozwoju operacji międzynarodowych 302

XI. Wykorzystanie potencjału internetu 305

 1. Technologie informacyjne a przedsiębiorczość 307
 2. Internet w strategii rozwoju opartej na wiedzy 309
 3. Jak zaistnieć na rynku za pośrednictwem internetu 313
 4. Realizacja transakcji handlowych 317
 5. Wykorzystanie technologii informacyjnych w usprawnieniu
  funkcjonowania nowej firmy 322
 6. Warunki niezbędne do efektywnego wykorzystania internetu 327

XII. Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych 331

 1. Nowe przedsięwzięcia technologiczne – istota i skala zjawiska 333
 2. Inicjatorzy nowych przedsięwzięć technologicznych 335
 3. Identyfikacja, selekcja i weryfikacja pomysłów opartych
  na innowacjach technologicznych 338
 4. Ochrona patentowa 343
 5. Alternatywne warianty wykorzystania innowacji technologicznych 348
 6. Finansowanie przedsięwzięć technologicznych 351
 7. Specyfika fazy rozruchu przedsięwzięć technologicznych 355

XIII. Uruchomienie firmy – i co dalej? 359

 1. Założenie firmy 361
 2. Rozruch działalności nowej firmy 363
 3. Zakończenie procesu uruchomienia – osiągnięcie platformy
  stabilnego biznesu 369
 4. Przygotowanie organizacyjne do stadium przyspieszonego wzrostu 372
 5. Realizacja zysków z inwestycji 381

Aneks

AGAR – studium przypadku 389


Całość podręcznika

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X