Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tematy
 

Szczególnym przejawem przedsiębiorczości są nowe firmy technologiczne. Mamy tu do czynienia ze wyraźną specyfiką, jeśli chodzi o inicjatorów tego typu przedsięwzięć. Specyficzny jest też proces identyfikacji proces identyfikacji pomysłów biznesowych opartych na innowacyjnych technologiach. Biznes technologiczny wiąże się ściśle z systemem ochrony patentowej. W pierwszej kolejności informacją patentową może być cennym źródłem informacji na temat trendów technologicznych w konkretnych dziedzinach. Zgłaszając wniosek patentowy musimy potwierdzić unikalny charakter własnych rozwiązań. Zapewnienie ochrony w formie patentu lub nieformalnych metod jest w wielu dziedzinach zaawansowanych technologii kluczem do sukcesu nowych firm. Zamiast podejmować produkcję na własną rękę, możemy czerpać korzyści z nowej technologii, udostępniając ją za opłatą innym podmiotom w formie umowy licencyjnej. Alternatywnie zamiast ponosić nakłady na B+R możemy stać się licencjobiorcą technologii opracowanej przez innych. W sektorze zaawansowanych technologii bardzo popularne są kooperacyjne formy komercjalizacji. Przedsięwzięcia technologiczne wymagają zazwyczaj zaangażowania znacznych środków finansowych. Mimo to znaczna ich część pochodzi ze środków własnych. Ze względu na znaczenie sektora zaawansowanych technologii w wielu krajach, w tym w Polsce, uruchomiono dla nich, różnorodne formy dofinansowanie ze środków publicznych. Faza rozruchu w przypadku przedsięwzięć technologicznych trwa zazwyczaj dłużej niż w przypadku standardowych projektów biznesowych, co wiąże ze zwiększonymi nakładami.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X