Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tematy
 

Wybór formy prawnej to jedna z kluczowych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca. Warto zatem ustalić jakie formy są najczęściej stosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonując wyboru formy prawnej powinniśmy się kierować określonymi kryteriami. Które z dostępnych form stosuje się przy samodzielnej działalności a które tylko ze wspólnikami. Kolejne kryterium dotyczy tego czy dana forma pozwala oddzielić sferę biznesu od życia osobistego. Innym ważnym kryterium będzie minimalny poziom kapitału założycielskiego. Często zdarza się, że biznes będziemy chcieli zarejestrować szybko a wtedy liczy się czas i koszty związane z rejestracją. W bieżącym prowadzeniu biznesu powinniśmy zachować maksymalnie dużą elastyczność operacyjną a to również zależy od formy prawnej. Z kolei dążąc do maksymalizacji zysków chcemy zapłacić jak najmniejszy podatek co wiąże się z efektywnością podatkową różnych form prawnych. Dla przedsięwzięć ambitnych liczy się potencjał rozwojowy i wizerunkowy dostępnych form prawnych. Uwzględniając łącznie powyższe kryteria można wskazać na formy prawne szczególnie przydatne dla dynamicznych firm.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X