Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tematy
 

Zdobycie środków finansowych na uruchomienie biznesu to podstawowe zadanie kandydata na przedsiębiorcę. Warto na wstępie rozeznaćgeneralne tendencje finansowania nowego biznesu w skali światowej. Wobec zasadniczych trudności w pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych młodzi przedsiębiorcy stosują taktykę „stania na własnych nogach”. Oprócz korzystania głównie ze środków własnych, rodziny i znajomych, ważne jest także odpowiednie dostosowanie modelu biznesu w fazie początkowej. Nie mniej istotne są techniki maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków w tej fazie. Wraz z rozwojem firmy możliwe i celowe staje się finansowanie biznesu przez banki.  Stosują one określoną politykę wobec początkujących przedsiębiorców , przy ocenie ich zdolności kredytowej i szerzej wiarygodności finansowej. Banki mają też określone preferencje, jeśli chodzi o profil kredytobiorcy. Występując o kredyt bankowy, z perspektywy początkującej firmy warto mieć rozeznanie, jeśli chodzi o wysokość i warunki dostępnego kredytu. Z kolei wybierając bank do bieżącej obsługi działalności i kredytowania powinniśmy stosować określone kryteria. Wobec ograniczonej na etapie początkowym zdolności kredytowej warto rozważyć skorzystanie z alternatywnych źródeł finansowania, takich jak fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeń kredytowych. Duże możliwości wiążą się ze środkami dostępnymi w ramach funduszy strukturalnych UE, choć w praktyce tylko niewielka ich część jest dostępna dla początkujących przedsiębiorców. Dla bardziej zaawansowanych technologicznie projektów, dostępne są też środki w ramach funduszy wysokiego ryzyka tzw. venture capital oraz od tzw. aniołów biznesu - business angels. Prawdziwą sztuką jest natomiast umiejętność synergicznego łączenia środków z różnych źródeł, czyli „składania” finansowania nowego biznesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X