Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tematy
 

W rozwoju przedsiębiorczości istotną rolę odgrywają technologie informacyjne, a w tym zwłaszcza Internet. Dotyczy to zwłaszcza firm innowacyjnych, wykorzystujących wiedzę jako źródło przewagi konkurencyjnej. Oczywiste korzyści już na starcie wiążą się z posiadaniem adresu oraz witryny internetowej. Za pośrednictwem Internetu można też skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów i partnerów, jak również przez Internet realizować transakcje handlowe. Zakres i sposób wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych zależy od tego, czy działamy na rynku B2C czy B2B. Wspomniane technologie mogą być również efektywnie wykorzystane dla usprawnienia procesu zarządzania firmą, w tym zarządzania wiedzą, zwiększenia efektywności prac zespołowych oraz współpracy kooperacyjnej z podmiotami zewnętrznymi. W tym celu niezbędne jest stworzenie w firmie infrastruktury technicznej.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X